Acte necesare

Pentru demararea executării silite sunt necesare următoarele:

– Cerere de executare silită (3 exemplare)

– Titlul executoriu (original + 2 copii)

– Taxă judiciară de timbru în valoare de 20 de lei

– Împuternicire avocaţială sau delegaţie + copie act de identitate (dacă este cazul)

– Plata avansului de onorariu stabilit de comun acord cu executorul judecătoresc

Pentru comunicarea notificărilor sunt necesare:

– Cerere de comunicare a notificării

– Notificarea (în 3 exemplare)

– Plata onorariului stabilit împreună cu executorul

Pentru înaintarea unei oferte reale de plată:

– Cerere ofertă reală de plată

– Titlul executoriu prin care a fost obligat solicitantul

– Recipisa de consemnare a sumelor datorate (dacă este cazul)

– Actul de identitate în copie

– Plata onorariului către executorul judecătoresc