Atributii si servicii

In conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii, pe care biroul nostru le poate executa la cererea persoanelor interesate:

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii:

Executari indirecte:

– Urmarirea mobiliara a creantelor
– Urmarirea imobiliara a creantelor
– Popriri

Executari directe:

– Evacuari
– Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
– Vizitarea minorului
– Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.

Comunicarea actelor de procedura.

Recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.

Constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

Intocmirea proceselor verbale de constatare în cazul ofertei reale în cazul consemnării sumelor datorate de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.

Consultanta in legatura cu constituirea actelor executionale

Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.